Kurumsal Tanıtım Hizmetleri

Kurumlara Özel Hizmetler

Bağlılık ( Loyalty ) sistemleri : Müşteri, Bayii , Personel

Firmaların ve ürünlerinin hedef müşterilerin algı bariyerlerini aşabilmeleri, orada yerleşebilmeleri ve bu müşterilere önceden yapılmış veya sonradan yapılacak tanıtımlarla ilişkilendirilerek  olumlu algıların perçinlemesi için kullanılan küçük hediyeler (gimmick veya gadget'ler) uzun yıllardır iş yaşamımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Bu küçük hediyeler tek başlarına bir reklam kampanyası olmasalar da reklam kampanyası ile yaratılmak istenen algıyı destekleyip somutlaştırmakta, ürünlerin motto'ları ile ilişkili kılındıklarında tanıtımın veya reklamın etkinliğini artırmakta, ayrıca firmaya yönelik algının da yeniden belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Bu  küçük hediyelerin maliyetleri de genellikle küçüktür, müşteriler tarafından olumlu karşılanırlar, doğru seçildikleri takdirde uzun süre ile ürün ve firma algısını beslerler.

Gelişen teknoloji ile birlikte bu küçük hediyeler de teknolojik bir boyut kazanmaktadır; herkes tarafından kullanılabilmeleri ve gerçek ihtiyaçları karşılıyor olmaları nedeniyle kabul görmektedirler.

Araştırmalar iş yaşamındaki kişilerin % 97'sinin bu küçük hediyeleri bizzat kullandıklarını, % 3'ünün ise başka kişilere (arkadaşlara veya aileye) hediye olarak verdiğini ortaya koymaktadır.

Bu küçük hediyelerin seçiminde göz önüne alınması gereken bazı faktörler de mevcuttur. Doğru hediyeyi seçmek için şunlara dikkat edilmesi gerekir:

1) Hediye iş alanınızla, markanızla, ürün sloganınızla, motto'nuzla ilişkili olmalıdır. Üzerinde en çok zaman ve emek harcanması gerekli faktör budur.

2) Küçük hediyeler sempati yaratmada ve mizahi bir yaklaşım üretmede çok yararlıdır, ancak seçtiğiniz hediyenin üreteceği mizahi yaklaşım, markanızın değerine veya firmanızın ciddiyetine zarar vermemeli, olumlu algıları desteklemelidir.  Örneğin işlevsellikten uzak, sadece göz okşayıcı veya oyuncak nitelikli hediyelerin ailedeki küçük çocuklara doğru hızla transferi kaçınılmaz bir gerçektir.

3) Promosyon hediyelerinin dağıtımındaki zamanlama önemlidir; yılbaşı, bayram, önemli günler, mesleğe özel kutlanacak tarihler gibi vesilelerle dağıtılacak hediyeler mutlaka bu tarihlerin öncesinde, doğru kişilere özenli biçimde ulaşmalıdır.

4) Firmanızın kurumsal kimliği ve ürün logonuz bu hediyelerin üzerine özenle, çıkmayacak biçimde işlenmeli, bu baskı veya işleme hediyenin verildiği kişiyi bir ayaklı reklam panosu haline getirmemelidir. Burada doğru ölçüler ve doğru yöntemler esastır.

5) Özellikle teknolojiye hizmet eden promosyon hediyeleri beklenen performansı göstermelidir. Tasarım sade ve işlev sınırlı olsa da performans yüksek olmalıdır. Ürün ve firma imajına en çok hizmet eden faktör hediyenin performansıdır.   

Onnetb2b ürünleri bu sayılan amaçlarla örtüşen, yüksek stok düzeylerine sahip, makul fiyat düzeylerinde 5000'den fazla seçenek sunmaktadır. Ayrıca istendiği takdirde firmanızın kurumsal kimliği ile örtüşen markalı seçenekler de yine stoklu olarak mevcuttur.

Seçtiğiniz ürünlerin ithal edilmiş stoklu ürünler olması size hediye seçiminde hız ve esneklik kazandıracaktır.

Daha fazla bilgi için bizi arayabilir veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.