SIMULANE : Oyunlaştırma ve Simulasyon

SIMULANE  http://www.simulane.com

Deneysel Öğrenme Platformu..

SIMULANE  neden var?

“Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.”  Konfüçyus

Günümüzde, öğrenimin akılda kalıcılığı için iş başında yapılması gittikçe önemini artırmaktadır. Ancak, bu tür eğitimlerin her ortamda uygulama olanağı çok kısıtlıdır. Pilotluk, doktorluk, gemi kaptanlığı gibi mesleklerin eğitimlerinde yoğunlukla yer alan simülasyonlar kullanılmaktadır.

Simulane, yukarıda yetişkin eğitimi için ortaya konulan temel felsefe çerçevesinde, özellikle lojistik, tedarik zinciri ve işletme eğitiminde kullanılmak üzere “simülasyon oyunlarının” kullanıcılara sunulduğu bir deneysel öğrenme platformu olarak planlanmıştır.  Bu deneysel öğrenme platformu global olguları göz ardı etmeden Türkiye'ye özgü gerçek uygulamaları/vakaları kullanıcılarına problem çözme sürecinin tüm aşamalarını kullanarak sunmayı hedeflemektedir. Ciddi simülasyon oyunu  formatında tasarlanan ve tümü gerçek hikayelerden geliştirilen özgün senaryolarla sadece bilgi değil aynı zamanda beceri ve tutumların da geliştirmesi hedeflenmektedir. Kısa metrajlı (45 dakika) diye tabir edilen simülasyon oyunlarının  her biri farklı özgün senaryo içermektedir.

SİMULANE KİMLER İÇİN VAR?

Simulane  deneysel platformu, kullanımına sunduğu simülasyon oyunları ile;

1. Öğretim üyesi ve elemanlarına derslerinde etkin bir şekilde kullanabilecekleri ve öğrencilerinin performanslarını kolay bir şekilde takip ederek notlandırma yapabileceği,

2. Öğrencilere gerçek is uygulamalarını  problem çözme becerilerini kullanarak yönetebileceği ve aynı zamanda eğlenebileceği,

3. Özel sektöre işbaşı eğitimlerinde kullanabileceği ve çalışanlarının eğitim performanslarını etkin bir şekilde takip edebileceği,

etkileşimli bir ortam sunmaktadır.